ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، محله آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک 4، طبقه پنجم تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی تهران(کارگزاری) 1 تهران، محله آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک 4، طبقه پنجم 88482133-5
2 شعبه مرکزی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش- مدیر ثبت 2 خ حافظ، جنب بانک دی، پلاک 231، طبقه اول، کارگزاری سرمایه و دانش 66750791 الهام ابراهیمی