برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

در راستای رعایت مفاد ماده 33 اساسنامه صندوق، بدین‌وسیله برگزاری مجمع صندوق را به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری می‌رساند:

تاریخ برگزاری مجمع: 96/12/06

ساعت شروع جلسه مجمع: 10:00

مکان برگزاری مجمع: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک 283، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی
دستورات جلسه مجمع:
 

1-تغییر کارمزد مدیر صندوق موضوع جدول بند 12-3 امیدنامه.