مجمع سالیانه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران در روز سه‌شنبه مورخ ٠٦/٠٧/١٣٩٥، رأس ساعت ١٥ عصر در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ٢٨٣، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی با حضور ١٠٠ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای سهند شعری ‌آناقیز به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر(متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری گردید:
١. استماع گزارش مدیر صندوق.
٢. استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ٣١ خردادماه ١٣٩٥
٣. طرح و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ٣١ خردادماه ١٣٩٥
٤. انتخاب حسابرس و متولی صندوق.
٥. تعیین روزنامه کثیر الانتشار.
٦. تغییر مدیر ثبت
٧.                  افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع