تقسیم سود دوره منتهی به 1397/10/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

پرداخت سود ماهانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران منتهی به 30 دی ماه 1397 به ازای هر واحد 12500 ریال معادل 15 درصد سالانه پرداخت گردید.