اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/17
کل خالص ارزش دارائی ها 67,046,536,820 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,011,733 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,013,312 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,012,852 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 66,269

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/02/29

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا

مدیر ثبت:

سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

محمدرضا خاني معصوم آبادعليا، پدرام سميعي تبريزي، مليحه اصغرزاده زعفراني

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر اجرا:

بنياد حاميان دانشگاه تهران

enamad