اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/28
کل خالص ارزش دارائی ها 67,150,360,832 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,013,360 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,013,360 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,014,537 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 66,265

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/02/29

مدیر صندوق:

سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا

مدیر ثبت:

سبدگردان كاريزما

مدیران سرمایه گذاری:

محمدرضا خاني معصوم آبادعليا، پدرام سميعي تبريزي، مليحه اصغرزاده زعفراني

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر اجرا:

بنياد حاميان دانشگاه تهران

enamad